onsdag 15 juni 2016

Flower power strikes back!

År 2016:
Flower power strikes back!

Bilden visar kontrasterna i vår värld. Den övre är sinnebilden över landsbygdens lugna och harmoniska leverne och den nedre visar var vår värld är på väg mot!

Efter att ha läst ett par artiklar i nättidningarna Allehanda och UNT.se så var det givet för mig att på något sätt påminna skribenterna att 60-talets flower power epok blev till ända för över 40 år sedan och att idag kan vi bara urskulda oss att nostalgiker blickar tillbaka då och då!
Att artiklarna (följ länkarna) inte behandlar var/hur jobben uppstår för oss och för våra kommande generationer eller om det ens är möjligt för näringslivet att vilja investera i IT-lösningar i landsbygden är att beklaga. Faktum är att argument från flower power rörelsen fortfarande dröjer sig kvar i stadsutvecklingsdebatten och får oförskämt stor medialt uppmärksamhet eftersom media styrs i mångt och mycket av folk som levde under flower power-epoken. Gränsen mellan generationsklyftan ser man bäst inom Miljöpartiet där Grön ungdom för länge sedan fattat lösningen med den moderna stadsutvecklingen medans de äldre lever kvar på 70-talets enklav-urbanisering med gröna vilda kilar som avskärmar folk och får de att känna en falsk känsla av att vara nära naturen!


Illustration: Kjellander+Sjöberg

Ett annat sätt att lägga märke till denna uråldriga attityd kommer från Kulturnämnden och deras instanser som vill bevara staden i ett museiform! Deras attityder härrör från en outgrundlig faktatrams som figurerade under tidig 70-tal och som med modern vetenskap för länge sedan motbevisats. Ett aktuellt exempel är reportaget från P4 idag där Kulturförvaltningen yttrar sig om Gasverket som en "välbevarad kulturmiljö" och därför viktig att bevara för våra barn. "Förståelsen för läsbarheten av historien går förlorad"  De vill inte att Kolkajen byggs, en konstgjord ö strax norr om Ropsten och som hör till det stora projektet Norra Djurgårdsstaden,.
"Att lägga ett antal bostäder på en konstgjord ö är ganska nytt för Stockholm" ???
Det flummiga i resonemanget är att Stockholm genom alla tider just har växt till sig genom att "sno" från vattnet! 


Naturskyddsföreningen och ett antal remiss-myndigheter inom stadsutvecklingen går på dessa gamla urvattnade ståndpunkter och stoppar all bebyggelse som syns från Nationalstadsparken. En stadspark som i deras ögon är så helig att det på bekostnad av bostadsbristen inte får störas på något sätt! Är inte det flum?
Att man vill bygga ut en konstgjord ö i Stockholm är alltså inget nytt och när man nu inte får bygga eller ens störa en stadspark som upptar en tredjedel av den totala stadsytan så var ska man bygga då?

Staden behöver verkligen byta ut folk med föråldrade attityder i sina förvaltningar för att få en modern stadsutveckling nu annars får vi hälsa hem! 

Oscar Freyre
2016-06-15Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...