fredag 8 juli 2016

Lite funderingar över sommaren

Lite funderingar 
över sommaren!
Bild: Metro

Hur ser det ut för politikernas löften om att bygga bort bostadskrisen?
Har det gjorts något åt konkurrensen? Kan man bygga billigare?Diagram som talar tydliga riktningar!


Under våren har man försökt korta ner plan- och byggprocessen genom att ta bort Länsstyrelsen som remissinstans men de hårda buller- och miljöreglerna ur miljöbalken rår man inte på och därmed står man plus minus noll i återhämtad tid. Fler naturskyddsområden tas i anspråk och myndigheter tolkar lagen som en jante följer Luthers bibel! Plats att bygga på blir allt mindre och man måste bygga på höjden men där finns det andra instanser som sätter krokben på byggandet. Luftfartsverkets utökade flygsäkerhetszon tillsammans med MSA-ytan, en radie på 55 kilometer i diameter, begränsar byggandet i höjd beroende på var det tilltänkta höghuset ska byggas. Byggkostnaderna skjuter i höjden och konkurrensen är obefintligt! Var dessa 140 000 bostäder till 2030 är tänkta att byggas förblir därför en gåta!


Trafikverkets Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport talar också om tydligt vilka restriktioner i höjd byggandet får ha! 
In- och utflygnings-vägarna kan man tyvärr förstå, trots vetskapen om en flygplats olycksrisker nära en stadskärna, men ringen är till för visuellt flygledarskap, något man använde under andra världskriget. Man är också rädd att helikopter kan fara mot höga byggnader. Då har man givetvis inte studerat hur man i andra städer använder sig av helikoptertransporter inom stadskärnor med höga byggnader. Att Kistas höjdbegränsning på maximala 120 meter beror just på denna heliga säkerhetsring!
Som om det inte skulle räcka så finns det även denna karta:


Som bekant har Swedavia mörkat decibelvärden efter att ha fått dispens för större passagerarplan!
Och så har vi det här med riksintressen!Att kalla en flygplats som gynnar några promille av landets arbetskraft för riksintresse är ju också talande för hur makthavarna tänker då det blir lätt att bortse de över halvmiljonen bostadssökande i Stockholm.
Alla dessa är tydligen ingen riksintresse att tala om!


Ur SVD januari 2015

Lite att fundera över under varma och sköna sommardagar, eller?

Jag önskar alla mina läsare en riktig skön sommar och vi återses förhoppningsvis i början av augusti!

Oscar Freyre
2016-07-08


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...