onsdag 23 augusti 2017

Överdäckning av Värmdöleden

Nacka centrum
utökas med överdäckning av Värmdöleden!
En stadspark över Värmdöleden. Bild: ÅF

"Mötesplats Nacka"
Så kallas visionsprojektet som ÅF varit med att ha tagit fram för Nacka kommun. Teknikkonsultbolaget vann uppdraget och blir generalkonsulter för projektet. De har med hjälp av danska arkitektfirman Dissing+Weitling skapat en vision för hur området kring överdäckningen av Värmdöleden skall se ut. I våras fattade kommunen beslut om överdäckningen och bussterminalen som ska stå klart till 2025.

Genomskärning av överdäckningen med bussterminalen innanför. Bild: ÅF 

Motorvägen ses som en stor barriär som delar Nacka i två delar men i och med detta binds dessa områden närmare till varandra. En trehundra meter lång "stadspark" kommer då byggas på själva överdäckningen samt bostäder och skola. Tunnelbanans blå linje får sina slutstationer under leden och utgångarna knyts till bussterminalen samt Nacka Forum. 

Tunnelbaneutgång Nacka centrum (Jarlabergsvägen). Bild: Stockholms landsting. 

Byggstart beräknas till 2020, överdäckningen beräknas vara klart till 2023 och tunnelbanan till 2026


2017-08-23
Oscar Freyre

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...