tisdag 10 april 2018

Kv Isafjord Kista

Kv Isafjord i Kista har kapats och bantats!
Före:
Bild: DREEM Architects

Efter:
Bild: DREEM och ÅWL

Antagligen har Luftfartsverket kapat tio våningar från ursprungliga förslaget då området ligger innanför deras absurd stora flygsäkerhetszon! Från 120 meter till 94 meter! Bottenvåningen mot gatan blev dock bättre men exploateringen är klart lägre än det tidigare förslaget. Man kan ju fråga sig varför? Är det en utveckling som följer efter maktskiftet i Stadshuset? Varför blir alla höghusplaner i Stockholm kapade oavsett var de ligger? I Göteborg är det tvärtom!
Här nedan följer några illustrationer av projektet:
Illustrationer: TMRW, DREMM och ÅWL arkitekter.Oscar Freyre
2018-04-10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...