fredag 8 juni 2018

Bolidenplan

Bolidenplan
En del av Årstastråket som är på samråd nu!
650 bostäder. Enskedegård 1:1 kv. Allgunnen (Årsta)
Bild: Tengbom

Sista etappen av stadsdelsplanen Årstastråket är just nu på samråd och ställs ut på Tekniska nämndhuset. Vid ett besök på utställningen igår blev jag glatt överraskad av den stadslika strukturen som omgärdar den stora rondellen. Husen byggs enligt Stockholmshusens riktlinjer (ett samarbete mellan Stockholms stad och allmännyttan) med 150 "billiga" hyresrätter och bland aktörerna ses Familjebostäder och Stockholmshem samt JM, HSB och Castellum är även med på ett hörn. Totalt 650 bostäder, lokaler för handel samt 2 förskolor fördelade i fyra etapper (se karta). Rondellen görs om till enfilig gatustruktur med park och cykelstråk.Om Stockholmshusen:


  Bilder från utställningen i Tekniska nämndhuset 2018-06-07:Oscar Freyre
2018-06-08


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...