onsdag 4 november 2020

Nya Gasklockan

 Nya Gasklockan

mitt förslag till markanvisningstävlingen i 

Norra Djurgårdsstaden

Under tidig höst 2020 inbjöd Stockholms stad till ny markanvisningstävling för platsen som i folkmun kallas för Gasklockan (Gasklockorna) i Norra Djurgårdsstaden. Den tidigare innehavaren av markanvisningen Oscar Properties betalade inte för marken i tid och därmed avbröt staden samarbetet med byggaktören. Jag skickade in mitt förslag något för sent men SBK tyckte att den ändå hade ett intressant koncept. Jag är därmed inte främmande för att inleda samarbete med vinnande byggaktör om detta förslag kan vara av intresse! I december får vi reda vilka/ vem som vunnit tävlingen.


 Jag kallar mitt förslag för Nya Gasklockan trots att det omfattar båda tilltänkta byggnaderna Gasklocka 3 och 4. 

Gasklocka 4 (den rivna gasklockan)

Mitt förslag är ett 34 våningar högt bostadshus med restaurang och skybar högst upp. Den runda byggnaden associerar till den gamla plåtbyggnaden som stod på platsen tidigare. Byggnaden har 300 bostäder, tvåor och fyror, och har plats över för gemensamma verksamhetslokaler samt butikverksamhet i gatuplanet. Den har 3 ingångar in till bostadsdelen plus 3 ingångar till lokalerna.

Totalhöjd upp till spirans flygvarningsljus är 120 m (140 m.ö.h)

Höjd till högsta bostadsvåningens tak är 97 m.

Restaurang och skybar med 3 utsiktsterrasser. Nedan: skiss för våningsplanen:1: Hisschakt för 5 hissar. 2: Foajé. 3: Korridor med ljusinsläpp för fönstren till bostäderna.

Bostäderna: 4, 6, 7, 8, 9 och 12: tvåor med del av balkong. Nr 6 har även tillgång till två fönster mot korridoren. 5, 10 och 11: är fyror med tillgång till inglasade balkongterrasser.Bild: Skelettet, Kulturverksamheter

Gasklocka 3 (skelettet)

Två cirkelformade huskroppar (halvor) med gångstråk och glastak samt en ”passage” i två våningar. 11 våningar med lokaler för kulturell verksamhet såsom exempelvis konstateljeér, replokaler för teater- och musikverksamhet, filmstudios samt modetillverkningsateljéer.De båda husen delar på gemensam gård, uteplats med grill, utegym och cykel-förvaring samt laddstation för el-cyklar. Garage med ingång från Gasverksvägen under berget. Gasklocka 3 kan bli ett nytt spännande landmärke för staden. Genom sin spetsiga utformning och om kvällarna upplysta yttre kommer den märkas mycket väl under den mörka delen av året.

Platsen ligger väldigt strategiskt till, väl synlig från håll och är därför lämpad för en lite högre byggnad än rådande detaljplan föreslår, d.v.s 120 m istället för 

90 m.
Foto: Stockholms stad


Oscar Properties förslag var en läcker cirkelformad höghus men var endast ett bostadshus från topp till tå. Den saknade publika rum och därför, i mitt tycke, en ganska tråkig byggnad för resten av stockholmarna. Med mitt förslag hoppas jag att byggnaderna kan tillföra folket utsiktsmöjligheter samt en plats för konstnärlig och kulturell innovation som tyvärr är en bristvara i dagens nybyggnation!


Oscar Freyre

2020-11-04

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...